City of Fargo Photographs

« Downtown Fargo

Windows on downtown

A downtown Fargo building through the lens of Karl Tobias